SISTEMA D'AUTOLIQUIDACIÓ ONLINE

Amb el sistema d'autoliquidació online, des de qualsevol punt amb accés a Internet, el contribuent pot omplir, generar i imprimir, el document d'autoliquidació del tribut seleccionat.

Amb això s'evita acudir a les dependències municipals de l'Ajuntament d'Almassora agilitzant així els seus tràmits.

El pagament, el podrà realitzar a través de les entitats bancàries col·laboradores relacionades en el mateix document.

(No serveix per al pagament del rebut de padron anual. Només altes noves.)

SELECCIONE EL TIPUS D'INGRÉS

Ajuntament d'Almassora

Pl. Pere Cornell, 1 - CP: 12550
Tel: 964560001 Fax: 964563051
email: e-ajuntament@almassora.es